Dorobek i doświadczenie

Publikacje naukowe

a) Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce, monografia (książka autorska), wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015, numer ISBN 978-83-927476-4-2, ss. 188.

b) Między trwaniem a upamiętnianiem. Dziedzictwo Leopolda Tyrmanda, [w:] „Ceglane ciało, gorący oddech”. Warszawa Leopolda Tyrmanda, pod red. Agnieszki Karpowicz, Piotra Kubkowskiego, Włodzimierza Karola Pessela i Igora Piotrowskiego, rozdział w książce, Uniwersytet Warszawski i wyd. Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015, numer ISBN 978-83-65112-02-6, s. 120–142.

c) Bez pracy nie ma miasta, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm – polityki miejskie – doświadczenia, pod red. Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej i Xawerego Stańczyka, rozdział w książce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, numer ISBN 978-83-235-1158-8, s. 158–163.

d) Miejsca pamięci o Mironie Białoszewskim, [w:] „Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, pod red. Agnieszki Karpowicz, Piotra Kubkowskiego, Włodzimierza Karola Pessela i Igora Piotrowskiego, rozdział w książce, wyd. Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013, numer ISBN 978-83-89603-73-9, s. 13–31.

e) Skansen w PRL-u, PRL w skansenie, [w:] Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, pod red. Magdaleny Bogusławskiej i Zuzanny Grębeckiej, rozdział w książce, Wydział Polonistyki UW i wyd. Libron, Warszawa 2013, numer ISBN 978-83-64275-32-6, s. 273–285.

f) Metroprojektowania warszawskie. Historia planowania budowy bezkolizyjnej kolei miejskiej w Warszawie, „Kultura Współczesna. Teorie – Interpretacje – Praktyka” 2012, nr 2 (73), artykuł w czasopiśmie, numer ISSN 1230-4808, s. 49–60.

g) Ger Duijzings, Miejskie trajektorie. Tworzenie antropologii ruchu, „Kultura Współczesna. Teorie – Interpretacje – Praktyka” 2012, nr 2 (73), artykuł w czasopiśmie – tłumaczenie z języka angielskiego, numer ISSN 1230-4808, s. 19–24.

h) The Icelandic Alphabet, [w:] The Alphabets that Changed the World, pod red. Soon-Jick Bae, rozdział w książce, San Chung Pub. Co, Suwon 2012, numer ISBN 978-89-964958-2-6, s. 311–324 (publikacja anglojęzyczna wydana w Korei Południowej).

i) Skansen. Przemiany funkcji sztokholmskiego parku etnograficznego w kontekstach historii społecznej Szwecji nowoczesnej, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 1 (430), artykuł w czasopiśmie, numer ISSN 0033-2194, s. 35–50.

j) Islandia dla początkujących i średniozaawansowanych, [w:] Islandia. Etos amatora, pod red. Łukasza Bukowieckiego, Marty Czemarmazowicz i Włodzimierza Karola Pessela, rozdział w książce, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2011, numer ISBN 978-83-933292-0-5, s. 7–9.
      


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz