Rejestr niedomuzeów

Do nowego projektu dokumentacyjno-popularnonaukowego zbieram informacje o warszawskich niedomuzeach XX wieku - muzeach, które nie powstały, choć były oficjalnie projektowane, planowane lub co najmniej postulowane (proponowane) w szeroko rozumianym dyskursie publicznym, czyli np. w eseistyce i publicystyce (a także w fikcji literackiej i filmowej, o ile utwory służyły celom perswazyjnym wobec aktorów życia społecznego), w dokumentach administracji państwowej i samorządowej, podczas publicznych zgromadzeń, pikiet i manifestacji, na konferencjach prasowych i briefingach, w udokumentowanych działaniach podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i kulturalnych, liderów opinii itp.

W rejestrze będą ujęte informacje o niedomuzeach w następujących kategoriach (oczywiście w mało którym przypadku uda się uzupełnić wszystkie pola):

 • Nazwa muzeum (podana przez pomysłodawców),
 • Pomysłodawcy (osoby),
 • Kontekst zgłoszenia propozycji (data, miejsce, obieg),
 • Źródło informacji (opis bibliograficzny),
 • Planowane:
  • Lokalizacja (adres),
  • Siedziba (budynek),
  • Ekspozycja (problematyka),
  • Kolekcja (zbiory),
 • Deklarowane motywacje pomysłodawców,
 • Oficjalny powód nieprzystąpienia do realizacji (ewent. okoliczności porzucenia planów przez pomysłodawców),
 • "Długie trwanie" elementów propozycji w układzie urbanistycznym, architekturze gmachów, działalności instytucji kultury, świadectwach pamięci zbiorowej, a także w ekspozycjach i zbiorach istniejących muzeów.

Opracowanie katalogu będzie polegało na interpretacji zebranego materiału, w tym rekonstrukcji towarzyszącego projektom "klimatu intelektualnego" oraz tła politycznego, gospodarczego i społecznego jako czynników mających znaczenie dla losów poszczególnych niedomuzeów.

Każdy może współtworzyć rejestr, przysyłając informacje na mój adres poczty elektronicznej L.M.Bukowiecki@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz