W toku i w planach

Instytut Kultury Polskiej UW


Prowadzone prace naukowo-badawcze

a) prace nad rozprawą doktorską na temat niezrealizowanych planów utworzenia nowych muzeów w w Warszawie w XX wieku (analiza trzech wybranych przypadków),

b) wykonawca w projekcie zespołowym „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura”, finansowanym z III edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2013/2014, moduł 1.1., poz. 17) i realizowanym w Instytucie Kultury Polskiej UW; okres uczestnictwa: od 1 października 2012 r. do 31 marca 2017 r.; wykonywane zadania: dokumentacja i analiza przejawów upamiętniania Mirona Białoszewskiego, Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego w życiu kulturalnym i przestrzeni miejskiej Warszawy w perspektywie geopoetyki, antropologii pamięci i badań nad społecznymi mechanizmami konstruowania dziedzictwa.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (rok akad. 2015/2016)

a) warsztat "Warszawa - muzea - historia kultury" dla uczestników specjalizacji "Kultura miejska" na studiach II stopnia w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Pełnione funkcje administracyjne

a) sekretarz Rekrutacyjnej Komisji Kulturoznawczej kwalifikującej na pierwszy rok studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2015/2016,

b) opiekun studentów studiów II stopnia w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz