Współpraca i kontakt

Zapraszam do współpracy z "Miastem muzeów" i ze mną.

Interesuję się ochroną dziedzictwa kulturowego i historią jej instytucjonalizacji, a także kulturą miejską i północnym sąsiedztwem Europy Środkowej. W 2011 roku ukończyłem kulturoznawstwo - wiedzę o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie przygotowuję pracę doktorską na temat niezrealizowanych planów utworzenia nowych muzeów w Warszawie w XX wieku.

W IKP UW uczestniczę w pracach badawczych Zakładu Kultury Współczesnej i Pracowni Studiów Miejskich, m.in. jako jeden z wykonawców w projekcie zespołowym "Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura" finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Jestem redaktorem naukowym i/lub językowym kilku tomów zbiorowych, w tym monografii "Miasto na żądanie. Aktywizm - polityki miejskie - doświadczenia" (wraz z Xawerym Stańczykiem i Martyną Obarską, Warszawa 2014).

Publikowałem artykuły naukowe w "Przeglądzie Humanistycznym", "Kulturze Współczesnej", "Res Publice Nowej" i "Etnografii Nowej". Napisałem także wiele artykułów popularnonaukowych i publicystycznych, m.in. dla "National Geographic Traveler", portalu res.publica.pl oraz miesięcznika Traktu Królewskiego "Traktor Królewski", w którym jeszcze podczas studiów pełniłem funkcję redaktora prowadzącego kilku numerów.

W IKP UW prowadziłem dotychczas zajęcia dydaktyczne z antropologii kultury i wiedzy o kulturze oraz autorskie konwersatoria "Polityki kulturalne" i "Warszawa - muzea - historia kultury".

Od 2014 roku współpracuję z Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych PAN, gdzie zajmuję się m.in. pozyskiwaniem praw do publikacji. Wcześniej pracowałem m.in. dla:
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (2013, specjalista ds. komunikacji internetowej),
- kwartalnika "Res Publica Nowa" (2011-2013, sekretarz redakcji),
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, staż absolwencki w Departamencie Współpracy z Zagranicą podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej).

Jestem gotowy do współpracy z instytucjami nauki i kultury, szkołami, wydawnictwami i redakcjami mediów.

Kontakt: L.M.Bukowiecki@gmail.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz